CUTform OÜ

eu-flag

Miks Eesti

Eesti ühines Euroopa Liiduga 1. mail 2004 ja võttis euro kasutusele 1. jaanuaril 2011. Pärast liitumist Euroopa Liidu ja NATOga 2004, Eesti kogenud fenomenaalset majanduskasvu. Täna on Eesti valitsussektori võlg üks väiksemaid Euroopas ja majandus on näidanud märkimisväärset vastupidavust ülemaailmses majanduskriisis.

Eestis on erandlik ärikeskkond, mis on võimaldanud äriühingutel väga edukalt õitseda. Eesti kulude tase on tasapisi lähenemas ümbritseva Euroopa Liidu omadega, kuid siiski on olulisi erinevusi. Eesti maksud on madalad ja lihtsad ning tööjõukulud moodustavad kolmandiku võrreldes Rootsi või Soomega. Kombinatsioon suhteliselt madalad palgad, head tehnilised oskused, keelteoskus ja kõrge tootlikkuse tase on osutunud edu võtmeks paljude Eestis loodud ettevõtete jaoks.

Maailmapanga ärisõbralikkuse indeksi kohaselt on Eesti kõikide maailma riikide seas esi 25 kuuluv. Eesti ärielus on suuresti orienteerus idast läände ja täna on ärireeglistik leebem kui teistes Skandinaavia riikides.

Eesti naabrid on Soome, Rootsi, Läti ja Venemaa. Eesti asub Läänemere regiooni keskmes - Euroopa üks kiiremini kasvavaid turge. Eesti on hõlpsasti kättesaadav, nii logistilisest kui ka sotsiaalsest seisukohast – Tallinn, Eesti pealinn on 3 tunni lennu kaugusel suurematest Euroopa pealinnadest, samuti konteinerveod on sagedased ning läbib kõik suuremad kavandatud marsruudid Euroopas.

Äri keeleks on inglise keel.

Lisainformatsiooni saamiseks Eesti kohta külastage Eesti ametlikku veebilehte: www.estonia.eu

Saatke meile oma CV