CUTform OÜ

mission

Missioon ja väärtused

CUTform OÜ väärtuste deklaratsioon ja ettevõtte missiooni deklaratsioon on kontseptsioonid, mille ettevõtte juhid on valinud eesmärgiga selgelt kirjeldada meie ettevõtte juhtimist. Selge missioonideklaratsiooni ja väärtuste deklaratsiooni loomisega soovime väljendada oma kavatsusi ning motiveerida oma meeskonda mõistma atraktiivset ja inspireerivat ühist tulevikuvisiooni.

Ettevõtte missiooni deklaratsioon ja ettevõtte väärtuste deklaratsioon on kaks väga erineva eesmärgiga kontseptsiooni.

CUTform OÜ missiooni deklaratsiooni määratleb ettevõtte eesmärgi ja peamised sihid. Põhifunktsiooniks on defineerida meie ettevõtte edu alustalasid ning sihtgrupiks on CUTform OÜ juhtkond ja kliendid.

Vaata ettevõtte missiooni deklaratsiooni pdf-formaadis

Väärtuste deklaratsioon määratleb samuti CUTform OÜ otstarbe organisatsiooni väärtuste kaudu. Väärtused on need veendumused, mille järgi me peaksime tegutsema. Väärtuste deklaratsioon kirjeldab CUTform OÜ eesmärki ja väärtusi. CUTform OÜ töötajatele püüab see deklaratsioon annada juhiseid, millist käitumist neilt oodatakse, ja inspireerida neid andma endast maksimumi. Klientidega jagatuna kujundab see klientide arusaama, miks nad peaksid CUTform OÜ-ga koostööd tegema.

Vaata ettevõtte väärtuste deklaratsiooni pdf-formaadis

Saatke meile oma CV