CUTform OÜ

integrated-management-system

CUTform OÜ integreeritud juhtimissüsteem, mis on sertifitseeritud kooskõlas standarditega ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ja ISO 18001:2007

Detsember 2015 – CUTform sai aasta viimastel kuudel kätte sertifikaadid, mis tõendavad firma integreeritud juhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelise kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2008, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2004 ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 18001:2007 nõuetele.

CUTform-i auditeeris põhjalikult rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisfirma Bureau Veritas. Auditid viidi läbi 2015. aasta oktoobris, novembris ja detsembris. Auditite käigus vaadati üle kõik põhilised toote kvaliteeti, klienditeenindust, töötervishoidu ja  -ohutust ning keskkonnakaitset mõjutavad osakonnad ning protsessid.

Saadud sertifikaadid tõendavad, et CUTform on täiel määral pühendunud, et tagada jätkusuutlik areng, ökoloogiline tasakaal ja sotsiaalne vastutus nii enda töötajatele kui ka Eesti rahvale üldiselt.

Juhatuse liikme Jason G Clark sõnul on CUTform-i kõrget reputatsiooni tunnustatud nii Euroopas, kui ka selle piiridest väljaspool. See on oluline väärtus, mille kaasabil saab CUTform areneda üheks parimaks metallkomponente tootvaks ettevõtteks maailmas.

Saatke meile oma CV