CUTform OÜ

3834

ISO 3834-2 sertifikaat – Keevituse kvaliteedinõuded metallide sulakeevitusel

CUTform teatab uhkusega, et ettevõtte kvaliteedisüsteem on sertifitseeritud vastavalt standardi EN ISO 3834-2:2006 nõuetele. CUTform´i auditeeris omas tegevussfääris tuntud ja tunnustatud TÜV Nord Goup´i kuuluv TÜV Eesti OÜ.

See EN ISO 3834 osa sätestab metallist materjalide sulakeevitusele esitatavad,  tootmist ja montaaži puudutavad ulatuslikud kvaliteedinõuded.

Käesolev rahvusvaheline standard hõlmab keevitustarvikuid, algmaterjali ladustamist, materjali kontrolli ja testimist, mõõteriistade, hindamis- ja testimisseadmete kalibreerimist ja valideerimist ning keevitatud metallmaterjalide tuvastamist ja jälgitavust.

CUTform´i keevitusjuhtimissüsteem vastab või ületab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt kehtestatud nõudeid.

Omandatud sertifikaat annab klintidele konkurentsieelise, vajaliku usaldusväärsuse ja turuväärtuse, samuti demonstreerib keevituskompetentsi järgmisele tasemele jõudmist.

Sertifikaati saate vaadata siin

Saatke meile oma CV