CUTform OÜ

integrated-management-system

Kvaliteedipoliitika

CUTform OÜ eesmärgiks on klientide, töötajate, omanike, koolide ja keskkonna rahulolu saavutamine. Selle saavutamiseks oleme pühendunud:

• Aususe, avatuse, isikliku pädevuse, konstruktiivse tagasiside, pideva enesetäiendamise ja vastastikuse austuse väärtustamisele

• Peame oma lubadusi, pakkudes parimaid tulemusi ja püüdes saavutada kõrgeimat kvaliteeti

• Professionaalsele juhtimisele, koordineerimisele ja kulutõhusale masstootmisele, mis vastavad ja ületavad asjakohased õigusaktid, regulatiivsed- ja kliendi nõuded, vajadused ja ootused, sealhulgas juhtimissüsteemi ja protsesside pidevale parendamisele

• Järgima kõiki määrusi ja regulatsioone ning vigastuste vältimist ning nendega seotud juhtimissüsteemide pidevat parendamist

• Töötajate esindajate kaasamisele tervise-, ohutuse- ja keskkonnaalastes küsimustes

• Püüame pidevalt parendada meie keskkonnategevuse jätkusuutlikust ja vältida saastet

• Meie CUTformis, näidates tugevat juhtimisosalust ja pühendumist, arendame asjakohaste koolituste kaudu personali pädevust, loovust ja vastutust

Nende juhtimispõhimõtete kasutamisel püüame olla kõige usaldusväärsem tootmisettevõte komponenditurul, mis võimaldab pakkuda meie partneritele ja klientidele paindlikkust ja kontrolli tarneahelas.

Juhatus jälgib poliitikat korrapärase jätkusuutlikkuse tagamiseks. Poliitika viiakse ellu juhatuse kehtestatud eesmärkide kaudu. Meie poliitika rakendamine tagab meie klientide rahulolu, ettevõtte edu ja iga töötaja heaolu.

Saatke meile oma CV