CUTform OÜ

mission

Tehtävä – Ja Arvojulistukset

CUTform OÜ n arvo- ja tehtäväjulistuksen ovat valinneet yrityksen johtajat kuvaamaan yrityksemme tulevaisuuden suuntaa. Tarkoituksemme on selkeän tehtäväjulistuksen ja arvojulistuksen luomisella ilmaista tavoitteemme ja motivoida henkilökuntaamme sisäistämään houkuttelevan ja inspiroivan tulevaisuudenkuvamme.

Tehtäväjulistuksella ja arvojulistuksella on kaksi täysin erillistä tehtävää.

CUTform OÜn tehtäväjulistus kuvaa CUTform OÜn tarkoitusperiä ja tärkeimpiä tavoitteita. Sen päätarkoitus on yhtiön sisäinen – määritellä organisaatiomme menestykseen tarvittavat avaintoimenpiteet. Sen toteutumista seuraavat ennen kaikkea CUTform OÜn johto ja asiakaskuntamme.

Tässä tehtäväjulistuksen PDF (ENGLISH)

Myös arvojulistus määrittelee CUTform OÜn tarkoituksen tehden sen organisaatiomme arvojen kannalta, jotka sisältävät tärkeimmät vakaumuksemme, kuinka asiat tulisi toteuttaa.
Arvojulistus käsittelee sekä CUTform OÜn työntekijöiden tehtäviä että arvoja, sen tarkoituksena on antaa suuntaviivat heiltä odotetulle toiminnalle ja inspiroida heitä yrittämään parhaansa. Tämä kaikki jaettuna asiakkaittemme kanssa muokkaa asiakkaittemme käsitystä siitä, miksi heidän kannattaa olla yhteistyössä CUTform OÜn kanssa.

Tässä arvojulistuksen PDF (ENGLISH)

Lähetä meille CVsi