CUTform OÜ

integrated-management-system

Toimintaperiaatteemme

CUTform on sitoutunut tarjoamaan ammattimaista johtamista, kustannustehokasta koordinointia ja komponenttien valmistusta. Pyrimme siihen, että meidän palvelumme ylittävät lain vaatimia ja asiakkaan asettamat vaatimukset.

Meidän politiikka on jaettu seuraaviin osa-alueisiin:

 TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTURVALLISUUS

Me pidämme tärkeänä OHSAS 18001 työterveydenhuollon ja työturvallisuuden standardin sääntöjen ja ohjeiden noudattamista ja kehitämme jatkuvasti niihin liittyviä johtamisjärjestelmiä.

 YMPÄRISTÖ

CUTformin työntekijät seuraavat jatkuvasti työprosessejaan, tarkoituksena vähentää pakkausten käyttöä ja varmistaa jätekäsittelyohjeen noudattaminen. CUTform hakee jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ympäristöalan osaamisen kehittämiseen ja saastutuksen vähentämiseen, soveltaen toiminnassaan standardin ISO 14001 periaatteita.

 LAATU

Laatupolitiikka perustuu toimivaan tiedonvaihtoon, ymmärtävään vuorovaikutukseen ja asiakkaan toiveiden täyttämiseen. Meidän tavoitteena on päästä laatuun, kustannustasoon ja toimitustarkkuuteen asetettuihin tavoitteisiin. CUTform pyrkii jatkuvasti parantamaan ja uudistamaan toimintaansa tehokkaiden liiketoimintaprosessien, mitattujen tulosten ja asiakastyytyväisyystutkimusten sekä standardin ISO 9001 asettamien vaatimusten mukaisesti.

Kehitämme CUTformissa johdon sitoutumisen ja osallistumisen tuella kaikkien työntekijöiden pätevyyttä työtehtäviensä hoitamisessa, luovuutta ja vastuullista mm. erilaisten koulutusten kautta.

Teemme em. toimintaa ohjaavien periaatteiden avulla parhaamme, jotta olisimme komponenttimarkkinoilla meidän asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kannalta luotettavin toimittaja, joka pystyy tarjoamaan joustavuutta ja tehokasta toimitusketjun ohjaamista. Meidän tavoitteena on päästä 100% asiakastyytyväisyyteen kaikilla toimintaamme kuuluvilla osa-alueilla.

Yritysjohto tarkistaa tämän politiikan säännöllisesti yrityksen toiminnan kestävyyden varmistamiseen. Politiikka sovelletaan käytäntöön johdon asettamisen tavoitteiden kautta. CUTformin politiikan noudattaminen varmistaa parhaan mahdollisen asiakastyytyväisyyden, yrityksen menestymisen toiminnassaan ja jokaisen työntekijän hyvinvoinnin.

Lataa laadunhallintamme PDF-tiedostona

Lähetä meille CVsi